Rems

Rems: alat za obradu cijevi, nareznice, pile, kliješta, rezači cijevi, preše

Rems na internetu