VELEPRODAJA

  IGOR ČEHULIĆ

  tel. 01 3310 456, mob. 091 3100 224

  MATEO MATIJAŠČIĆ

  mob. 091 3100 340

  DAVOR PTIČEK

  mob. 095 5275 155

  PRODAJNI PREDSTAVNICI

  FRENKI FUĆAK

  mob. 099 3235 111                
  Prodajni predstavnik (Istra, Primorsko-goranska, Ličko-Senjska i Karlovačka)                               

  MARIO GRGAS

  mob. 091 3100 600 
  Prodajni predstavnik (Slavonija, središnja i sjeverna Hrvatska, Zagreb)

  JOSIP OLIVARI

  mob. 095 5482 404
  Prodajni predstavnik (Dalmacija)

  SERVIS
  RAČUNOVODSTVO
  UPRAVA

  MARIO POSAVAC
  Direktor 

  Jurčec alati d.o.o.