Novi Wiha speedE 2 – VDE e-odvijač

Potpuna sloboda odabira
Otvoreni sistem sa punjivom
standardnom baterijom (tip 18 500).

Štiti vaše zdravlje
Preporučen od strane Njemačkih
doktora i terapeuta iz Njemačke udruge za zdravija leđa.

Ergonomski odličan
*AGR kampanja za zdravija leđa je izuzetno dobro prihvaċena od strane medicinske zajednice.

Pojednostavljuje vaš posao
Maksimalno osvijetljenje područja rada zahvaljujuċi LED svjetlima postavljenim u obliku prstena

Poveċava vašu brzinu
Tri puta brži zahvaljujuċi električnom pogonu.

Zadovoljava vase zahtjeve
Kvaliteta i dugotrajnost
Proizvedeno u Njemačkoj.

Poveċava vašu efikasnost
100% kompatibilan sa Wiha Electric Vario Family asortimanom.

Nudi potpunu zaštitu
slimBitovi testirani na 10,000 V AC odobreni na 1,000 V AC

Jurčec alati d.o.o.