Dostupni proizvodi


  • Žice za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika
  • Žice za zavarivanje visokolegiranih čelika
  • Žice za zavarivanje aluminija i aluminijskih legura
  • Žice za zavarivanje legura na bazi bakra
  • Žica za navarivanje