Dostupni proizvodi


 • Ručna navojna svrdla M DIN 352 HSS, HSS-Lijevi navoj i HSSE-Co 5 brušena
 • Nareznice M DIN EN 22568 HSS, HSS-Lijevi navoj i HSSE-Co 5, brušene
 • Ručna navojna svrdla MF DIN 2181 HSS, brušena
 • Nareznice MF DIN EN 22568 HSS, brušene
 • Ručna navojna svrdla G DIN 5157 HSS, brušena
 • Nareznice G DIN EN 24231 HSS, brušene
 • Ručna navojna svrdla BSW ≈ DIN 352 HSS, brušena
 • Nareznice BSW ≈ DIN EN 22568 HSS, brušene
 • Ručna navojna svrdla UNC ≈ DIN 352 HSS, brušena
 • Nareznice UNC ≈ DIN EN 22568 HSS, brušene
 • Ručna navojna svrdla UNF ≈ DIN 2181 HSS, brušena
 • Nareznice UNF ≈ DIN EN 22568 HSS, brušene
 • Navojno svrdlo M ≈ DIN 352 HSS i HSSE-Co 5, brušeno
 • Navojno svrdlo NPT HSS, brušeno
 • Nareznice – šestrube M DIN 382 HSS, brušene
 • Navojno svrdlo G ≈ DIN 5157 HSS, brušeno
 • Nareznice – šestrube G DIN 382 HSS, brušene
 • Produžetak za ručna navojna svrdla DIN 377
 • Drška za nareznice DIN 225
 • Drška za ručna navojna svrdla DIN 1814
 • Drška za navojna svrdla
 • Drška za navojna svrdla, preklopna
 • Strojna navojna svrdla M DIN 371 HSS i HSSE-Co 5, brušena, oblik B
 • Strojna navojna svrdla M DIN 371 HSS i HSSE-Co 5, brušena, oblik C
 • Strojna navojna svrdla M DIN 376 HSS i HSSE-Co 5, brušena, oblik B
 • Strojna navojna svrdla M DIN 376 HSS i HSSE-Co 5, brušena, oblik C
 • Strojna navojna svrdla M DIN 371/376 HSS brušena, sa navojnicom za mekše materijale, oblik B
 • Strojna navojna svrdla M DIN 371/376 HSSE-Co 5 TiCN, brušena, oblik C
 • Strojna navojna svrdla G DIN 5156 HSSE-Co 5, brušena

Jurčec alati d.o.o.