Dostupni proizvodi


  • Gladka svrdla za lim HSS, HSSE-Co 5, CBN sa zabrušenom špicom
  • Gladka svrdla za lim HSS, 1/4″, CBN sa zabrušenom špicom
  • Gladka svrdla za lim HSS sa rubom CBN sa zabrušenom špicom
  • Šestokutni držač magneta

Jurčec alati d.o.o.