Dostupni proizvodi


 • ULTIMATECUT Izdubljivači DIN 335 tip C 90°
 • Izdubljivači DIN 335 tip C 90°
 • Izdubljivači DIN 335 tip C 90° ASP
 • Izdubljivači DIN 335 tip C 90° HSS, s dugačkim cilindričnim prihvatom
 • Izdubljivači DIN 335 tip D 90° HSS
 • Izdubljivači ručni DIN 335 tip C 90° HSS, CBN
 • Univerzalna drška za izdubljivače
 • Izdubljivači tip C 82° HSS u inch dimenzijama
 • Izdubljivači DIN 334 tip C 60° HSS
 • Izdubljivači DIN 334 tip D 60° HSS
 • Izdubljivači tip C 75° HSS
 • Izdubljivači tip D 75° HSS
 • Izdubljivači tip C 120° HSS
 • Izdubljivači tip D 120° HSS
 • Izdubljivači tip C 90° HSS
 • Izdubljivači sa rupom 90° HSS, HSSE-Co 5 i HSS-TiN
 • Izdubljivači sa šestrubim pričvršćivanjem 90° “kratka”HSS i HSS-TiN
 • Šestokutni držač magneta
 • Izdubljivači sa šestrubim pričvršćivanjem 90° “duga”HSS i HSS-TiN
 • Izdubljivači ravni DIN 373 HSS i HSS-TiN sa stabilnim vodilom
 • Izdubljivači ravni HSS sa stabilnim vodilom
 • Svrdla za izdubljivanje, duga, tip N HSS
 • Kratko stepenasto svrdlo, tip N HSS

Jurčec alati d.o.o.