Dostupni proizvodi


 • Pile za rupe sa HSS-G 233
 • Oprema za HSS-G pilu za rupu s ravnim rezom
 • Pile za rupe sa tvrdim metalom, niske
 • Svrdlo za centriranje za pile za rupe s tvrdim metalom, niske
 • Pile za rupe sa tvrdim metalom – multigrade MHS
 • Svrdlo za centriranje za pile za rupe – multigrade MHS
 • Nosači za pile za rupe sa tvrdim metalom – multigrade MHS sa navojem M18 x 6 P1,5
 • Adapter za pile za rupe – multigrade MHS sa navojem M18 x 6 P1,5
 • Bi-metalne pile za rupe HSS s variabilnim zubovima / HSSE-Co 8 sa finim ozubljenjem
 • Nosači sa svrdlom za centriranje za bi-metalne pile za rupe HSS i HSSE-Co 8
 • Pribor za bi-metalne pile za rupe HSS i HSSE-Co 8

Jurčec alati d.o.o.