Dostupni proizvodi


  • ULTIMATECUT Stepenasta svrdla za lim HSS RUnaTEC, spiralna, sa Turbo vrhom
  • Stepenasta svrdla za lim HSS i HSSE-Co 5, CBN, spiralna, sa zabrušenom špicom
  • Stupnjevito svrdlo za vodilice HSS-TiAlN, spiralno, sa zabrušenom špicom
  • Stepenasta svrdla za lim – bits – HSS, CBN, spiralna, sa zabrušenom špicom
  • Stepenasta svrdla za lim HSS, CBN, spiralna, sa zabrušenom špicom, kratka
  • Stepenasta svrdla za lim HSS i HSSE-Co 5, inch dimenzija, CBN, spiralna, sa zabrušenom špicom
  • Šestokutni držač magneta
  • Stepenasta svrdla za lim HSS, CBN, sa tri rezna ruba
  • Stepenasta svrdla za lim HSS, CBN, spiralna, sa zabrušenom špicom, za kabel konektore
  • Stepenasta svrdla za lim HSS bez špice, CBN brušena

Jurčec alati d.o.o.