Dostupni proizvodi


  • Standardna kliješta
  • Kliješta univerzalna s gumbom
  • Kliješta za kabelske spojnice
  • Kliješta seger
  • Stolarska kliješta i kliješta za beton
  • Grip kliješta
  • Kliješta za specijalne namjene

Jurčec alati d.o.o.