Dostupni proizvodi


  • VDE kliješta
  • Kliješta kombi
  • Kliješta cvik
  • Kliješta špic
  • Kliješta za izolaciju
  • Nož za izolaciju
  • Krimp kliješta
  • Škare
  • Armiračka kliješta
  • Pinceta

Jurčec alati d.o.o.